Kalite

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesi bütün sınırları zorlamakta, mesafeleri yoketmekte ve dünyanın çeşitli noktalarında üretilen mal ve hizmetlerin tüm dünya tüketicileri tarafından izlenebilirliğini ve kullanımını sağlamaktadır. Bu gelişme uluslararası yokedici rekabeti gündeme getirmekte, kuruluşlar varlıklarını sürdürebilmek için yeni arayışlara yönelmektedir.

Değişen tüketici anlayışı, gelişen teknoloji, uluslararası ortak pazarların kurulması ve bunların yayılma istekleri orta düzeyde gelişmiş ülkelerdeki rekabet ortamı içinde yaşamak isteyen işletmeleri, hem insana hem de teknolojiye yatırım yapmaya itmektedir. Bu mantıkla baktığımızda kalite; artık soyut bir kavram olarak değil, seçimi kolaylaştıran, seçileni somutlaştıran ve seçeni mutluluk ve doyuma ulaştıran önemli bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

Kalitenin arzulanan düzeyde gerçekleşmesi için en önemli unsur, faaliyetleri gerçekleştiren bir çift insan eli ve beynidir. Etkili insan ilişkileri de kalitenin temelini oluşturur. İnsan gücünün gerekeni yapabilmesi için, kalite sorumluluk ve bilincine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle kalite kavramı kurumunda çalışan herkese öğretilmelidir. Kaliteden herkesin sorumlu olduğu bilinci her çalışan arkadaşımıza aşılanmalıdır. Nasıl ki, içinde bulunduğumuz dünyada, üretilen ürün ve hizmetlerin en iyisini kullanmak istiyorsak, firmamızın verdiği ürünleri kullanan her müşterinin aynı istek ve arzuyu taşıdıklarını unutmamalıyız. Kendimize şu soruyu her zaman sormalıyız:

Bu gerçekten hareketle müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin tespitini, tam ve ekonomik olarak karşılanmasını amaçlayıp, sürekli geliştirmeyi öngören bir anlayışla çalışmalıyız. Bu açıdan kurumumuzun kalitesini geliştirmeye yönelik tüm çalışmalara aktif olarak katılmalı ve çalıştığımız iş kollarında ürünlerimizin kalite ve güvenirliğini kanıtlamış, müşterilerin güvenini kazanmış bir firma olmamız gerekmektedir.

Bu anlayışla 2006 yılında kalitemizi ISO 9001:2000 Kalite belgesiyle taçlandırmış, 2010 yılında ise kalite belgemizi ISO 9001:2008'e revize ederek kalite yolculuğumuza devam etmekteyiz.